StyrelseAkademien

Roll Up

Som så många andra under pandemin har StyrelseAkademien varit tvungna att tänka om och tänka nytt. Många jobbar hemifrån, utbildningar och möten flyttas över till de digitala medierna.

Vi har tagit fram en extra bred roll up till StyrelseAkademien, liknande en så kallad back drop - Penta XL. Tanken är att medarbetare, vid digitala möten och utbildningar, har denna roll up i bakgrunden, så att det bildas en enhetlighet utåt för StyrelseAkademien.

Mer information om Penta XL hittar du här.