Kvalitetssäkring

Art4m är anslutna till branschens tyngsta och viktigaste organisationer - det borgar för kvalitet och köptrygghet.

FTI
Vi är anslutna till FTI (hette tidigare REPA) för att fullgöra vårt producentansvar för förpacknings-återvinning av bl a våra importerade produkter.

SBPR
SBPR - Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter är en intresseorganisation för promotionföretag som ska verka för att stärka produktmedias betydelse i marknadsföringen samt tillvarata beställarnas intressen.

Svensk Handel
Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Svensk Handel ingår i Svenskt Näringsliv och är dess största medlemsorganisation.

Unionen
Genom medlemskapet Svensk Handel tecknar vi dessutom en mängd kollektivavtal, bl a med Unionen.