Integritetspolicy

Art4m värnar om dig som kund och din personliga integritet. På denna sida kan du läsa om vår integritetspolicy och hur vi hanterar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, som bygger på EU-reglerna för dataskydd (GDPR) gällande från och med 25 maj 2018. Till personuppgiftslagen hör all typ av information kring personuppgifter som direkt och indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Personuppgifter som Art4m kan ha om dig som kund:

• Namn och eventuellt titel
• Kontaktuppgifter
• Personnummer (om du t ex har en enskild firma eller har legitimerat dig vid köp / utlämning av varor)
• Lösenord (i de fall ditt företag har en kundshop hos oss där du har inloggning som användare eller administratör)

Så kallade känsliga personuppgifter hanterar vi normalt inte.

 

Hur och varför vi använder alla eller delar av dina personuppgifter:

För att hantera ett kundprojekt (från en första förfrågan, till offert, order, inköp, leverans och fakturering) registreras väsentliga uppgifter om det beställande företaget samt involverade kontaktpersoner, i vårt affärssystem. Denna information raderas efter 7 år. 

Legitimation kan begäras vid utlämning av varor.

I vårt interna CRM system sparas namn, titel, kontaktuppgifter (telefonnummer och mailadress) och eventuella anteckningar kring aktiviteter, avstämningsmöten, utprovningar etc som vi genomför med våra kunder. Art4m's sälj- och ekonomipersonal har tillgång till det kundregister som finns i affärssystemet.

Mailadresser sparas i vårt register för nyhetsbrev och annan information. Detta register uppdateras inför varje utskick. Du kan mycket enkelt avregistrera dig – genom att klicka på avregistreringslänken längst ned i mailet så tas din mailadress bort för framtida utskick.

Art4m delar inte några personuppgifter med tredje part, förutom där det är nödvändigt till underleverantör och speditör för att fullfölja en specifik beställning eller leverans. Vid t ex distributioner till hemadresser till olika mottagare sparas dessa uppgifter så länge det är nödvändigt för att genomföra leveransen och för att t ex spåra ej levererad försändelse. Personuppgifter används i dessa fall inte för andra ändamål än dessa.

Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation och så länge det är nödvändigt för arkiveringsändamål samt för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen. 


Avtal mm
Registrering och hantering av personuppgifter relaterade till olika typer av avtal (men endast de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet). Exempel på avtal är anställningsavtal, kundavtal och leverantörsavtal.


The Giftcard
I vårt gåvokort The Giftcard sparas inlösenuppgifterna i ca 3 år. Dessa används för att kunna leverera den inlösta gåvan, samt för att kunna hantera reklamationer, garantiärenden, spåra bortkomna paket eller liknande. Behöring administratör på Art4m har tillgång till uppgifterna. 

Om Art4m's webbplatser
För din trygghet är våra webbplatser s k säkra webbplatser med SLL-certifikat och 2096-bitars kryptering (https), för att beställningar, inloggningar och formulär ska kunna användas säkert.


Användning av cookies
Våra webbplatser använder sessions-cookies för att underlätta användningen (dessa raderas när webbläsaren stängs), samt Analytics-cookies för statistik (webbläsar-info, IP-nr mm sparas enl Googles standardpolicy). Vill man undvika spårning bör cookies stängas av i webbläsaren. Vi använder inga tredjeparts-cookies.

 

Information, ändring eller borttagning av uppgifter

Har du frågor, eller önskar du ta del av den information som finns om dig så begär du den genom att maila info@art4m.se. Bifoga en kopia på ditt körkort eller ID kort så att vi kan säkerställa att det är rätt person som begär informationen (kopian raderas efter att identifieringen genomförts). Du får ett svarsmail med aktuell information samt relevanta bilagor. Önskar du radera eller ändra dina personuppgifter återkopplar du till Art4m med vändande mail, varpå vi raderar / ändrar din information. 

 

© Copyright Art4m Design & Promotion AB 2018