Formgivning

En av grundpelarna i vår verksamhet är att vi erbjuder er kreativ formgivning och professionell originalhantering i alla projekt.

I stort sett all Art4m's produktion föregås av en designskiss som liknar det önskade slutresultatet så nära det är möjligt. På det sättet kan vi ge er som kund ett korrektur som tydligt åskådliggör vad som kan förväntas och drastiskt minskar risken för missförstånd, och som sedan blir ett produktionsunderlag som säkerställer slutresultatet.

Till er tjänst har vi flera rutinerade formgivare inhouse, och dessutom ett stort antal specialister att tillgå vid komplexa och omfattande projekt. Förutom specialdesign av profilreklam och promotionprodukter kan vi även hjälpa er med närliggande behov som t ex grafisk formgivning av trycksaker, illustration, fotografering och webbproduktion.

Vi arbetar och hanterar original i de flesta professionella designprogram, som t ex Illustrator, Freehand, Photoshop, Indesign, Acrobat, Dreamweaver etc. Vi använder etablerade standarder för t ex filformat och färgsystem.

Korrektur och placeringsskisser är en service som vi normalt erbjuder kostnadsfritt. Mer omfattande design- och originalarbeten debiteras mot timkostnad efter överenskommelse.