Håll Sverige Rent / Skräplabbet

Arbetshandskar för barn, kasse

Skräplabbet är skapat av Håll Sverige Rent för att ge barn och elever kunskap och verktyg för att skapa en bättre och renare värld.

Vi är stolta och hedrade över att till dem ha fått leverera dessa robusta handskar och kassar för säker och rolig skräpplockning.

#hållsverigerent #skräplabbet #hållbarutveckling #sustainabiliy