Krogar mot knark

Knappar i flera färger

Det finns ingen bra ursäkt till varför du ska röka en joint, dra en lina kokain eller ta någon annan drog.

"Krogar Mot Knark" är en metod som genom utbildning, samverkan och effektiv tillsyn syftar till att minska användandet av droger på Sveriges krogar.

Visionen är att myndigheter och krogbranschen tillsammans skapar en trygg och säker miljö, fri från narkotika för både personal och gäster.

Varje enskild kommun driver själva samverkan mellan krog, tillstånd och polis. Arbetet lokalanpassas utefter hur det bäst fungerar i respektive kommun.

För Region Stockholm har vi tagit fram dessa knappar i flera olika färgställningar.

 

Läs mer på krogarmotknark.se