Polisförbundet

Profilprodukter, kläder, webbshop

Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund som samlar huvuddelen av alla aktiva poliser.

På Art4m är vi hedrade över att som avtalsleverantör sedan många år fått producera många fina profilprodukter som underlättar Polisförbundets arbete, och som inspirerar och stärker vi-känslan hos medlemmarna.

På bilderna här intill syns en del av de produkter som tagits fram på sistone. Tack vare den den specialframställda webbshopen har organisationen alltid tillgång till bassortimentet.