Digital Realty

Musmatta, mobilskal och karameller

Digital Realty är ett företag grundat 2004 vars affärsidé är att utveckla och driva datacenter världen över. Bolaget verkar i skrivande stund i över 25 länder och äger 300+ datacenter.

Som ett steg i Digital Realtys rebranding tog vi fram dessa musmattor, iphoneskal och karameller. De användes som giveaways till anställda och på mässor.