Idol

Produktmedia

För Bonnier Broadcasting och TV4's megasucce Idol gör vi ett flertal kommunikativa och varumärkestärkande produkter. Här en kasse samt en kortficka för mobilen.