Annedal 2012

Paraply, logoband m.m.

Inför Stockholms Byggmästareförening och Stockholms Stad stora boutställning framställde vi en hel rad fina promotionprodukter, bl.a. dessa fina paraplyer, logoband, kort, entreband och choklad.