Annedal 2012

Paraply, logoband mm

Inför Stockholms Byggmästareförening och Stockholms Stad stora boutställning framställde vi en hel rad fina promotionprodukter, bl a dessa fina paraplyer, logoband, kort, entreband, choklad etc.